Orthopedisch Manuele Therapie

PDFAfdrukkenE-mailadres

Wat is Orthopedisch Manuele Therapie?

U kunt bij de Orthopedisch Manueel Therapeut terecht voor het behandelen van stoornissen aan en rondom gewrichten. Hij is namelijk gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van complexe problemen aan het bewegingsapparaat. In de volksmond wordt de manueel therpeut nog wel eens 'bottenkraker' genoemd, omdat het 'kraken' van gewrichten één van de behandelmethoden van de Orthopedisch Manueel Therapeut is. Daarnaast heeft hij echter nog een breed scala aan mogelijkheden om u van uw klachten af te helpen.

 

Voor welke klachten kunt u bij de Orthopedisch Manueel Therapeut terecht?

Bij de Orthopedisch Manueel Therapeut kunt u terecht voor alle klachten aan het bewegingsapparaat. Vaak wordt gedacht dat hij alleen wervelkolom klachten behandeld, maar niets is minder waar. Wel is de wervelkolom in de visie van de Orthopedisch Manueel Therapeut een belangrijk aangrijpingspunt en zal dus vaak in de behandeling worden betrokken. Dit omdat de wervelkolom met ribbenkast het centrum is waarvanuit krachten en bewegingen worden overgedragen. Verstoringen hiervan onderhouden of veroorzaken problemen in de extremiteiten. 

Heeft u de volgende problemen, dan heeft de Orthopedisch Manueel Therapeut zeer waarschijnlijk een oplossing:

 • Nekklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen 
 • Hoofdpijn in combinatie met pijn of stijfheid hoog in de nek
 • Pijn of stijfheid tussen de schouderbladen, soms met tintelingen of pijnklachten in één of beide armen.
 • Schouderklachten al dan niet samen met nekklachten, met of zonder uitstraling naar de armen.
 • Lage rugklachten al dan niet met uitstraling naar de benen
 • Heupklachten
 • Klachten rond de elleboog mogelijk met uitstraling naar de onderarm
 • Enkelklachten die niet natuurlijk overgaan
 • Problemen met het bewegen van een gewricht, zoals een wervelblokkade (gevoel dat er iets vastzit) of stijve schouder
 • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
 • Combinaties van al het bovenstaande

 

Waarin onderscheidt de Orthopedisch Manueel Therapeut zich van andere disciplines?

De Orthopedisch Manueel Therapeut kijkt naar gewrichten en lichaamsdelen in relatie met elkaar en kan verbanden leggen waar nodig. Dit zogenaamde ketendenken behoort tot de kerncompetenties van de Orthopedisch Manueel Therapeut. De Orthopedisch Manueel Therapeut heeft door zijn opleiding zeer veel kennis van het houdings- en bewegingsapparaat en weet deze tevens zeer zorgvuldig te onderzoeken. Hiermee kan hij vaak een zeer duidelijke diagnose stellen. Door samen met u de oorzaken van uw klachten te achterhalen kan hij er middels een zeer gericht behandel- en trainingsprogramma, en door voorlichting en adviezen, voor zorgen dat u snel herstelt en dat een terugval na de behandeling voorkomen wordt. Daarnaast kent de Orthopedisch Manueeltherapeut de grenzen van zijn eigen vakgebied goed en zal hij proberen het gezondheidsprobleem te managen door, indien nodig, gericht met andere zorgdisciplines te communiceren of door te verwijzen.

 

Een bezoek aan de Orthopedisch Manueel Therapeut; hoe gaat dat bij ons?

Ook bij de Orthopedisch Manueel Therapeut kunt u zonder verwijzing terecht. Na een screening zal hij bepalen of u in aanmerking komt voor deze behandelvorm. Vervolgens zal een uitgebreide intake en onderzoek plaatsvinden. Vooral het beoordelen van de stand van de gewrichten en de kwaliteit van bewegingen van de gewrichten, behoren specifiek tot de onderzoeksvaardigenheden van de Orthopedisch Manueel Therapeut. Aan het einde van het onderzoek is hij in staat u op een heldere wijze een omschrijving te geven van zijn bevindingen en de onderlinge relaties hiertussen, gekoppeld aan uw klachten. Vervolgens zal hij samen met u een behandelplan opstellen en deze vervolgens gedurende de behandelperiode middels zijn kritische reflexie en terugkoppeling van u, bijschaven en aanpassen. Dit laatste is noodzakelijk om u zoveel mogelijk een behandeling op maat te kunnen blijven geven. Daar staan we immers voor bij JoinTogether!

 

Wat doet een Orthopedisch Manueel Therapeut tijdens een behandeling?

Een Orthopedisch Manueel Therapeut beschikt zoals eerder gezegd over een scala aan behandelvormen. De meest bekende is toch wel de 'manipulatie' of 'high velocity thrust' (HVT) techniek genoemd. Bij dit zogenaamde 'kraken' wordt een gewricht een positie gebracht en vervolgens met een subtiele impuls een zetje gegeven. Dit om de beweeglijkheid van het gewricht te vergroten en om omliggende spanning van spieren te reduceren. Vaak wordt er direct verlichting gemerkt. Omdat gewrichten meestal maar één onderdeel zijn van het probleem heeft de manueel therapeut ook technieken om spieren te ontspannen en te trainen. De volgende behandelmethoden behoren opsommend tot die van de Orthopedisch Manueel Therapeut"

 • Specifieke gewrichtsmobilisaties, om stijve en beperkte gewrichten weer beter te laten bewegen.
 • Manipulaties (HVT techniek), om gewrichtsblokkades op te heffen, spierspanning te verminderen en nog vele andere positieve effecten.
 • Neuromodulaties: door middel van specifieke massage, spierrekkingstechnieken en spierstimuleringstechnieken wordt getracht de spiercontrole rondom een gewricht en van verschillende gewrichten in keten te bevorderen.
 • Medische trainingstherapie: een trainingsleer ontwikkeld in Scandinavië. Er wordt bij medische trainingstherapie gewerkt van klein naar groot. Hier wordt mee bedoeld dat eerst de kleine lokale stabiliserende spiertjes worden aangesproken, vervolgens worden spiergroepen in ketens aangesproken, waarna in deze ketens opbouwend wordt gewerkt aan coordinatie, spierkracht en uithoudingsvermogen. Deze ketenoefeningen benadrukken zoveel mogelijk de activiteiten die thuis of tijdens sport problematisch waren, om zodoende te zorgen dat u weer kunt terugkeren op uw gewenste eindniveau.

 

Opleiding

De Orthopedisch Manueel Therapeut heeft zich gespecialieerd na zijn opleiding als Fysiotherapeut of basisarts. De specialisatie Orthopedisch Manuele Therapie duurt zo'n 4 jaar. Een gediplomeerd Orthopedisch Manueel Therapeut staat in het register voor verbijzonderde fysiotherapeuten en wordt erkend door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Via de beroepsvereninging NVMT (Nederlandse Verenining Manuele Therapie) worden alle Manueeltherapeuten (dus ook Orthopedisch Manueel Therapeuten) verplicht bepaalde bij- en nascholingscursussen te volgen, om in het specilistenregister geregistreerd te blijven.

 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie