Bekkentherapie volgens Rost

PDFAfdrukkenE-mailadres

Hoe ontstaat bekkenpijn?

Bekkenpijn komt voort uit problemen in de beweeglijkheid van de bekkengewrichten. Dit kan betekenen dat er te weinig beweging ontstaat, een zogenaamde blokkade of hypomobiliteit, of dat er sprake is van teveel beweeglijkheid, ofwel instabiliteit of hypermobiliteit. Bij te veel beweging wordt meestal de term instabiliteit gebruikt als er ook daadwerkelijk klachten zijn.

Een blokkade kan ontstaan door een verkeerde beweging. Er wordt bijvoorbeeld plotseling over een bepaalde grens heen bewogen. Tevens is er de plausibele verklaring dat een blokkade kan ontstaan bij verkeerd spiergebruik. Bepaalde spieren trekken dan harder aan het bekken dan andere, waardoor de balans zoek is en het bekken op een gegeven moment vast komt te zitten. Zowel de spieren als het gewricht zelf kunnen hiervoor dus verantwoordelijk zijn.

Instabiliteit ontstaat in de meeste gevallen tijdens of na de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap worden de bekkenbanden vanaf de derde maand steeds weker tot aan de bevalling. Dit is een natuurlijk proces, anders zou het kinderhoofdje namelijk nooit door de relatief nauwe bekkenuitgang geboren kunnen worden. Echter bij bepaalde vrouwen kan het zijn dat onder deze omstandigheden er een verschuiving in een van beide bekkenhelften ontstaat. Deze zogenaamde 'verwringing' zorgt ervoor dat de bekkenbanden en omringende spieren overbelast raken. Vaak zijn voor het ontstaan hiervan al bepaalde risicofactoren aan te wijzen, zoals een eerder trauma of een geschiedenis van eerdere rug- en/of bekkenklachten aanwezig. Gelukkig gaat de bekkeninstabiliteit en daarmee gepaarde pijnklachten bij de meeste vrouwen weer gewoon over. Een percentage van 25% heeft en houdt aanzienlijke klachten. Na 2 a 3 jaar heeft nog maar 3 procent van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap klachten hebben gekregen last van hun bekken. Vaak is bij blijvende klachten therapie noodzakelijk.

Een andere verklaring voor bekkeninstabiliteit zou het herhaaldelijk trekken van de liesspieren aan het schaambeen zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij voetballers die met het 'schietbeen' vanuit de heup-/liesspieren krachten op het schaambeen overbrengen. Indien de buikspieren niet voldoende actief zijn, krijgen de liesspieren de kans het bekken te verschuiven. Het is voorstelbaar dat dit op een gegeven moment tot instabiliteitsklachten lijdt. Soms is een combinatie van beide mogelijk: Een blokkade als gevolg van instabiliteit in hetzelfde gewricht, of instabiliteit aan de ene kant en een blokkade aan de andere kant. Een grondig stands- en bewegingsonderzoek is noodzakelijk om deze veranderingen aan te tonen.

 

Welke structuren zijn verantwoordelijk voor bekkenpijn?

Bekkenpijn is een klacht die zich uit door een onderliggend probleem in het functioneren van de bekkengewrichten. Dit zijn de sacroiliacale gewrichten (SI gewricht; gewricht tussen heiligbeen en beide bekkenhelften) en de symfysis pubis (schaambeenverbinding). In totaal 3 gewrichten die onderling weer nauw verbonden zijn met de lage rug en heupen. Indien er in deze gewrichten of in de lage rug en heupen problemen zijn kan er bekkenpijn ontstaan. Vaak zien we dat bekkenpijn ontstaat tijdens of na een zwangerschap. Het is vaak moeilijk te achterhalen waar de bekkenpijn precies vandaan komt, maar vaak is het een combinatie van pijn uit de bekkenbanden en omliggende spieren.

 

Een bezoek aan JoinTogether bij bekkenpijnklachten; hoe gaat dat in zijn werk?

Bij JoinTogether kan door een uitgebreide intake gevolgd door een onderzoek met stands- en bewegingstests beoordeeld worden welke onderliggende problematiek verantwoordelijk is voor uw bekkenklachten. Zowel uw rug, bekken en heupgewrichten worden onderzocht omdat deze zoals eerder gezegd zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Geïnventariseerd wordt wat het probleem precies is, waarnaar vervolgens een behandelplan wordt opgesteld. In de behandeling zal getracht worden de balans rond uw bekken middels manuele handelingen, specifieke oefeningen eventueel aangevuld met Dry Needling te herstellen. Ook zal u gerichte oefeningen moeten uitvoeren die u meekrijgt om de balans te onderhouden dan wel te verbeteren. Er zijn vaak een aantal behandelingen nodig om uw klachten te verminderen. Het is erg belangrijk dat u de bekkenspieren traint en blijft trainen volgens het programma van de therapeut, zo draagt u zelf optimaal bij aan een snel herstel.

 

Wat houdt bekkentherapie volgens Röst in?

Dit houdt in: een op het bekken gerichte therapie volgens de methode die is ontwikkeld door Cecile Röst. Zij is een collega orthopedisch manueel therapeut te Leiden en heeft duizenden vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten onderzocht en succesvol behandeld. Imiddels zijn epidemilogische studies gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften die de werking van dit concept ondersteunen.

Uit follow-upstudies is gebleken dat 98% van de vrouwen met (pijn)klachten in de lage rug en/of bekken, pre- en postnataal, baat hebben bij therapeuten die de methode van Cecile Röst volgen. Het percentage kunstverlossingen bleek bij vrouwen die in de zwangerschap behandeld waren zelfs lager dan gemiddeld in Nederland. Een paar behandelingen is meestal genoeg om de pijn sterk te verminderen en de dagelijkse activiteiten weer op een acceptabele manier te kunnen uitvoeren.

De kracht van de methode zit hem therapie zit hem in de visie en de behandeling, die zowel een combinatie van manuele therapie en oefentherapie bevat. In deze visie wordt verondersteld dat het bekken tijdens de zwangerschap, bevalling of in de periode erna uit balans raakt. Deze balansverstoring moet worden opgeheven middels manuele therapie en oefeningen en vervolgens wordt het bekken gestabiliseerd middels functionele oefeningen en aanpassingen.

Dit laatste vraagt wel discipline van de patient met zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten. Er moet vaak op een andere manier worden gestaan, gezeten, gebukt, gedraaid, getild etc. Bij JoinTogether zorgen wij ervoor dat u hierin op een kundige manier wordt begeleid!

 

Het resultaat is dat mw. een sterke verbetering in gedrag en conditie heeft doorgemaakt. Er is sprake van een betere balans in ADL-activiteiten i.c.m. sport, hoewel mw. soms iets terugvalt in haar oude patroon. Verder is sprake van conditietoename; golft 5x per week, slaapt beter en voelt zich een stuk energieker overdag.
 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie