Ergo-checks


Wat houdt een ergo-check bij JoinTogether in?

Bij een ergo-check wordt specifiek gekeken naar uw individuele werkomstandigheden ter plaatse. Er kunnen vervolgens indien nodig bepaalde aanpassingen worden verzorgd en er worden advies en instructies gegeven over: houding, werkbelasting, oefeningen en eventueel aan te schaffen hulpmiddelen.

 

Waarom een ergo-check?

Belanrijke functie van de ergo-check is dat het stimuleert tot nadenken over de arbeidsomstandigheden, zowel bij werknemer als bij werkgever. Deze laatste zal dus ook op de hoogte worden gesteld over de bevindingen, omdat de organisatie zelf verantwoordelijk moet zijn voor goede arbeidsomstandigheden. Door het op te hoogte stellen van het management kunnen deze eventueel voorzien in noodzakelijke aanpassingen en richtlijnen voor het personeel.

 

Geen arbodienst

JoinTogether pretendeert met de ergochecks geen vervanger te zijn van de arbodienst, omdat niet alle risico's op de werkvloer worden bekeken. Het gaat bij de ergo-check dus voornamelijk om aapassingen gericht op het individu op de werkplek zelf. Uitgebreide controles met checklisten voor veiligheid e.d. worden niet gedaan en indien nodig zal hier apart een Arbo-dienst moeten worden ingeschakeld.

 

Preventie

Met de ergo-check doen bedrijven op een goede manier aan preventief arbeidsverzuim. Om dit de stimuleren zal JoinTogether ook direct bedrijven benaderen. Indien u als client bij JoinTogether denkt dat uw bedrijf hiermee gebaat kan zijn, laat ons dit dan gerust weten. We zullen dan meteen in actie komen!