Dry needling

PDFAfdrukkenE-mailadres

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een zogenaamde 'evidence based' therapievorm die is komen overwaaien uit Canada en Amerika. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van kleine naaldjes om bepaalde verhardingen in spieren, zogenaamde triggerpoints, te laten ontspannen. In Nederland bestaat deze therapievorm nog niet zo lang en deze mag daarom vrij innovatief heten.

 

Welke klachten kunt u bij ons met Dry Needling worden behandeld?

Dry Needling heeft de spieren als aangrijpingspunt. Om met dry needling te behandelen zullen de klachten dus ook van dien aard moeten zijn. Het is echter bijna onvoorstelbaar hoeveel lichamelijke klachten met triggerpoints gepaard gaan, zoals gewrichtsklachten, peesklachten, spanningshoofdpijn, migraine, whiphlash-gerelateerde problematiek, vervelkolomproblemen en bijvoorbeeld bekkenpijn. Indien er sprake is van triggerpoints in spieren kunt u last hebben van de volgende klachten die al dan niet in combinatie met elkaar voorkomen:

  • Lokale, vaak zeurende, soms branderige pijn
  • Uitstralingspijn. Deze neemt vaak toe bij een toename van belasting, zoals langdurig in één houding zitten of zwaar tillen
  • Stijfheid in een spier of in spiergroepen
  • Verminderde beweging van een gewricht door verkorting van de betreffende spier of spiergroep.
  • Minder kracht en/of coordinatie van een of meer lichaamsdelen
  • Tintelingen en/of overgevoeligheid,
  • Koude, warme, droge of klamme huid.
  • U kunt zelf eventueel één of meerdere harde knobbel(s) in een spier of verschillende spieren voelen

 

Een Dry Needling behandeling; hoe gaat dat bij ons in zijn werk?

Dry needling kan als onderdeel van de behandeling van de Fysiotherapeut of Orthopedisch Manueel Therapeut worden gekozen. Er zal altijd worden nagegaan of uw klachten mogelijk (deels) worden veroorzaakt door triggerpoints. Indien dit uit het onderzoek komt, zal worden voorgesteld u met Dry Needling te behandelen.
 Het is niet zo dat Dry Needling de enige behandelvorm is voor het aanpakken van triggerpoints. Indien u bijvoorbeeld 'naaldvrees' heeft wordt u zonder Dry Needling behandeld. Er zijn dus andere behandelmogelijkheden binnen onze praktijk. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat Dry Needling de meest effectieve manier is om deze aan te pakken. Een Dry Needling behandeling duurt meestal tussen de 3-6 behandelsessies. Vaak merkt u na de eerste behandeling al resultaat. Wel heeft u na de behandeling wat last van de spier; een soort 'spierpijngevoel'. Dit hoort erbij en verdwijnt meestal binnen 2 dagen.
U zult bij ons nooit alleen met Dry Needling worden behandeld. Wij proberen samen met u te kijken hoe u aan klachten bent gekomen, om zo iets te doen aan de oorzaak. De spier is vanwege triggerpoints vaak langdurig verkeerd gebruikt en moet daarom ook worden getraind. Daarom wordt bij een behandeling met Dry Needling vaak een (medisch) trainingsprogramma samengesteld.
 
 

Wat doet die naald nou precies?

De naald zorgt er eigenlijk voor dat de pijnlijke verharding verdwijnt. Het meest voor de hand liggende mechanisme is dat de verharde spierstreng zich op de naald verbreekt. Dit klinkt rigoreus, maar dat is het niet. De streng is namelijk niet langer functioneel en zorgt er zelfs voor dat de hele spier, maar ook verder gelegen spieren nadelig worden beinvloed. Met de naald gaat de therapeut door de huid op zoek naar de harde streng, u hoeft hier niets van te voelen. Indien hij het triggerpoint raakt, trekt de spier zich meestal reflexmatig samen. Dit wordt 'lokal twitch respons' genoemd. Vaak geeft dit een tijdelijk zeurend gevoel. De therapeut zal een aantal keer op diezelfde plaats prikken, zodat de aanspanningsreflex en daarmee het triggerpoint verdwijnt. Vervolgens kan een nieuw triggerpoint worden behandeld.

 

Opleiding

De opleiding voor Dry Needling bestaat uit zes cursusdagen. Dit lijkt misschien weinig, maar deelnemers van de cursus moeten op zijn minst volleerd Fysiotherapeut of Fysiotherapeutspecialist zijn en hebben dus al de nodige basis bagage. Tijdens de cursus wordt geleerd triggerpointpatronen te herkennen en te behandelen met Dry Needling. Na de 2 basiscursussen kan nog een masterclass voor de hoge nek, kaak en schedel worden gevolgd. De therapeuten bij JoinTogether hebben alle basiscursussen gehaald en praktijkeigenaar Roel Stupers heeft tevens de masterclass doorlopen. Hij start volgend jaar als begeleider aan de opleiding Dry Needling in Domburg.

 

 

 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie