Verwijzing

PDFAfdrukkenE-mailadres

Geen verwijzing meer nodig

De fysiotherapeut is vanaf 1 januari 2006 voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij ons een afspraak kunt maken. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.Indien noodzakelijk kan de fysiotherapeut u doorverwijzen naar de huisarts of naar een medisch specialist (via de huisarts).
 
 

De huisarts blijft centraal

Bij JoinTogether vinden we het belangrijk dat er een goede communicatie en samenwerking plaatsvind tussen huisarts en/of medisch specialist en fysiotherapeut. Waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met deze mensen samen. Wij gaan ervan uit dat alle betrokkenen (u als patiënt, uw huisarts en/of uw specialist en wij als fysiotherapeut) erbij gebaat zijn wanneer iedereen goed geïnformeerd is. Indien u bij ons behandeld wordt, wordt uw huisarts en/of medisch specialist daar in principe van op de hoogte gesteld. Ook wordt er bij de afsluiting van de behandelepisode een verslag verstuurd waarin vermeld wordt hoe de behandeling is verlopen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt.
 
 

Controleer uw polisvoorwaarden

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.
 
 

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie (KNGF)wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Uiteraard is Roel geregistreerd Fysiotherapeut en Orthopedisch Manueel Therapeut.
 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie