Nieuws > Praktijk

JoinTogether doet mee aan onderzoek naar knieartrose!

PDFAfdrukkenE-mailadres

OCTOPuS-studie

Verbeteren van fysiotherapiebehandeling bij knieartrose


JoinTogether is één van de 55 praktijken die deelnemen aan het grootschalige OCTOPUs-onderzoek. U kunt zich gedurende geheel 2019 aanmelden voor dit onderzoek bij onze praktijk.

Wat wordt er onderzocht?

In dit onderzoek wordt bij 400 mensen met knieartrose de (kosten)effectiviteit en de inhoud van de fysiotherapiebehandeling geëvalueerd. Dit wordt gedaan door middel van patiënt-vragenlijsten, enkele fysieke metingen en behandelregistraties. Met dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de meest effectieve en efficiënte behandeling bij deze steeds groter wordende patiëntengroep. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de VU Amsterdam, in samenwerking met Reade, LUMC, Amsterdam UMC (VUmc), ReumaNederland en University of Melbourne. Deze onderzoeksgroep heeft al vele studies verricht op dit gebied.

Welke patiënten komen in aanmerking?

Patiënten worden tijdens hun 1e consult bij de fysiotherapeut gescreend op de volgende criteria voor knieartrose:

  • knieklachten langer dan 3 maanden als reden om fysiotherapeut te bezoeken
  • leeftijd tussen 40 en 85 jaar
  • klinische diagnose van knieartrose, door fysiotherapeut vastgesteld
  • geen knieprothese
  • geen ernstige nevenaandoeningen of chronisch wijdverspreide pijn
  • geen knie-injectie of fysiotherapie vanwege knieklachten in afgelopen 6 maanden
  • in staat om Nederlands te spreken en te lezen
  • bereidheid om deel te nemen

Aanmelden

Indien u voldoet aan bovenstaande criteria en u interesse heeft in het onderzoek, dan kunt u zich aanmelden op nummer: 06-81379800. Contactpersoon JoinTogether: Roel Stupers


 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie