Nieuws > Praktijk

Workshop blessurepreventie volleybalvereniging VHZ

PDFAfdrukkenE-mailadres

Op vrijdag 2 september jongstleden hielden fysiotherapeuten Roel Stupers en Mark de Waard van team JoinTogether een workshop bij volleybalvereniging VHZ tijdens de ‘train de trainers’ bijeenkomst.

Tijdens deze workshop werd een uiteenzetting gegeven over; welke blessures het meest voorkomen tijdens het volleybal, de vermeende risicofactoren voor het ontstaan van deze blessures en hoe deze zo goed mogelijk te voorkomen (preventiemaatregelen). De workshop werd ondersteund met veel visuele en praktische voorbeelden. Uiteindelijk werd een screeningstool gepresenteerd, die de trainers moet gaan ondersteunen op het gebied van risicoscreening en preventie.

De workshop werd enthousiast ontvangen en besloten is om, na een uitprobeerfase van de screeningstool, een volledig op de praktijk gerichte terugkomdag te organiseren. Hierbij zullen zowel algemene trainingsonderdelen, alswel specifieke blessurepreventiemaatregelen worden besproken, gedemonstreerd en geoefend. Uiteraard zullen Roel Stupers en Mark de Waard weer de handen ineen slaan voor een succesvol vervolg.

 

Om de presentatie van de workshop te bekijken, zie bijgevoegd document


 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie